Cisco Icebreaker is een Cisco Services programma dat u helpt om nieuwe Cisco Services business te genereren met bestaande ‘onzichtbare’ Cisco producten uit de ‘installed base’ van uw klant. Bovendien helpt Icebreaker u en uw klant om de administratie van servicecontracten sterk te vereenvoudigen.

Meer inzicht en minder contracten

Het Cisco Icebreaker programma is een samenwerking tussen Cisco Azlan, u als Cisco Partner en de eindgebruiker. Binnen deze relatie trachten we het volgende te bewerkstelligen:

  • Het verbeteren van inzicht in de volledige Cisco ‘installed base’ van uw klant.
  • Het vereenvoudigen van contractmanagement en het verminderen van de daarbij behorende administratieve lasten.
  • Het onder contract brengen van producten die nog geen servicecontract hebben.
  • Het faciliteren van gesprekken over nieuwe businesskansen, zoals Smart Services, het vernieuwen van servicecontracten en het migreren van contracten.

Hoe ziet het Icebreaker programma eruit?

Het Cisco Icebreaker programma bestaat uit vijf onderdelen: Contract Consolidatie, Co-terminatie van de contracten, Renewals, Limited Lifetime Warranty en Last Day of Support.

Contract Consolidatie

Klanten kopen vaak verschillende producten op verschillende tijdstippen. Of ze stellen de start van het servicecontract uit gebaseerd op de levering van de producten op verschillende locaties. Wanneer dit regelmatig gebeurt, worden er veel verschillende contracten met verschillende einddata gegenereerd. Prettig? Nee, het leidt tot een significante toename in administratie voor zowel u als partner, als voor uw klanten.

Door het consolideren van contracten kunnen we deze aantallen en einddata aanzienlijk verminderen. Dit resulteert in vereenvoudigde administratie, een reductie van overhead en een makkelijke forecast. Het consolideren van de contacten van uw klanten is heel eenvoudig te regelen binnen Felix. Felix helpt u in een paar simpele stappen [link] om uw contracten te consolideren.

Co-terminatie van contracten

Met contract consolidatie helpen we u om zoveel mogelijk einddata gelijk te zetten. Dit heeft als voordeel voor u en uw klant dat de ‘renewal’ datum vereenvoudigd wordt naar één tijdsmoment. Het biedt u bovendien een extra onderhandelingspunt met uw klant om te bekijken hoe contracten verlengd kunnen worden en hoe uw klant kan investeren in het onder contract brengen van Cisco-producten die niet gecovered zijn door een servicecontract. Uw klant wil toch koste wat kost voorkomen dat zijn netwerk uitvalt door een product dat niet onder een servicecontract staat? Felix helpt u bij het co-termineren van contracten in enkele simpele stappen.

Renewals

Indien u zich heeft opgegeven voor het Cisco Services Partner Program (CSPP), dan begrijpt u dat het succesvol verlengen van uw servicecontracten een essentieel element is voor uw rebates/kortingen. U kunt het ‘Renewal’ proces vergemakkelijken door uw contracten te consolideren en te co-termineren. Het Cisco Azlan team zal u helpen met uw renewals en u adviseren voor welke producten, die niet deel uitmaken van een bestaand contract, u een verbeterde dekking kunt krijgen. Felix toont u op ieder moment uw renewal mogelijkheden.

Limited Lifetime Warranty

Ieder Cisco-product wordt geleverd met garantie (Limited Lifetime Warranty). Echter, garantie biedt uw klant vaak niet de technische ondersteuning die hij wenst. Met het Icebreaker programma kunt u uw klanten in één helder overzicht laten zien wat de risico’s zijn van garantie in plaats van een servicecontract.

Last Day of Support

U kunt Last Day of Support aanbieden aan klanten die Cisco technologie in huis hebben ouder dan vijf jaar en welke een ‘end-of-sale’ melding hebben gekregen. Met andere woorden: uw klanten krijgen een laatste mogelijkheid aangeboden om hun Cisco-producten onder servicecontract te brengen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het Cisco Icebreaker programma? Het Cisco team van Tech Data Advanced Solutions helpt u graag om de ‘verborgen business’ bij uw klant weer zichtbaar te maken.